In de loop der jaren hebben wij diverse specialismen ontwikkelt. Enkele hiervan zijn:
• Het reviseren van zware startmotoren, voor onder andere toepassing in industrie, landbouw en grondverzet.
• Het massavrijmaken van startmotoren en alternators voor onder andere de scheepvaart.
• De revisie van startmotoren en dynamo’s voor restauratieprojecten.
• De advisering omtrent start- en laadsystemen voor kampeervoertuigen en pleziervaart